Sanat ve Toplum ilişkisi

'Ders notları' forumunda HazaN tarafından 23 Oca 2011 tarihinde açılan konu


 1. Sanat ve Toplum arasındaki ilişki, Sanat toplum ilişkisi nedir, Sanat ve toplum arasındaki ilişki

  Her sanat eseri mutlaka bir sanatçı tarafından ortaya konulur. Sanatçıyı bulunduğu toplumdan ayırmak,onu apayrı bir varlıkmış gibi değerlendirmek mümkün değildir. Çünkü, insanın duyguları, düşünceleri ve kişiliği toplum içinde gelişir. Sanatçı olan kimse, toplumun ve onun kültürünün içinde geliştirdiğr anlayışım sanat eseri üzerinde yansıtır. Nasıl ki inşam toplumdan ayrı tutamazsak, insan ürünü olan sanatı da o toplumdan ayrı tutamayız.

  Sanat, toplum adım verdiğimiz organizasyon içinde ortaya çıkmış, o toplumun gelişmesiyle birlikte yaşamıştır. Hatta bir toplumun varlığında din, dil, töre ne kadar önemliyse, sanat da o kadar önemlidir. Toplum hayatındaki çeşitli değerler sistemi arasındaki bağlantı ve bu bağlantıda sanatın özellikli bir yerinin olması en eski çağlardan beri düşünürlerin ilgisini çekmiştir. Bu nedenle sanat, bir toplumun ortak duygu ve düşüncelerinin, ortak zevkinin ifadesi olarak da tanımlanır.

  Dünya üzerindeki bütün olaylar zaman içerisinde meydana gelmişlerdir. Bu zaman süreci içerisinde insanların sebep olduğu sayısız olaylar ve pek çok faaliyetler vardır. İnsanlığın tüm faaliyetlerinin zaman ve mekân çerçevesi içerisinde ele alınması, onun tarihinin incelenmesidir.İşte, insanlığın geçmişinin incelenmesini sağlayan şeyler, insan tarafından yapılan ve günümüze kadar gelebilen eserlerdir. İlk insanlara ait taştan ya*pılı av ve ev âletleri, mağara resimleri ilk sanat ürünleridir. Bu demektir ki, insanın tarihi, ile sanat aynı zamanda ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle sanat, insanlığın tarihi kadar eskidir ve onunla iç içedir Bireylerin bilinçli ve kişilik sahibi olabilmelerinin bir şartı da hafızalarının olmasıdır. Herhangi bir insan, kendi geçmişinden gelen bilgileri ve değer yargılarım hafızasında tutarak hayatım "insanca" sürdürebilir. Bu durum toplum için de geçerlidir.

  Sanat faaliyetleri sonunda ortaya konan eserlerin incelenmesi sayesinde, bu faaliyetler sürekli gelişecek ve daha iyi olma yönünde ilerleyecektir. Bunun için, sanat faaliyetlerinin geçmişim inceleyen Sanat Tarihi bilimi doğmuştur.

  Geçmişten günümüze kadar gelen tüm medeni yeti erin sanatım inceleyen Sanat Tarihi, insamn maddeye biçim vererek elde ettiği sanat türlerini konu edinir. Plastik sanatlar olarak da anılan mimarî, heykel, resim ve çeşitli süsleme sanatlarının ortaya çıkışım, gelişimim, kendi aralarındaki ve toplumla olan ilişkilerini inceleyen ilim dalına Sanat Tarihi denir.

  Diğer taraftan çeşitli sanatların da kendi adlarıyla anılan tarihleri vardır: Edebiyat Tarihi, Tiyatro Tarihi, Müzik Tarihi, Sinema Tarihi vb.