Satışa İzin Davası Dilekçesi

'Güncel Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 7 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Satışa İzin Davası,
  Satışa İzin Davası Dilekçe ÖRNEĞİ,
  Satışa İzin Davası Dilekçesi,


  SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  SATIŞA İZİN TALEBİNDE
  BULUNAN DAVACI : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No
  Adres
  VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı - Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Satışa izin verilmesi
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilin annesi S D 1340 (1924) doğumlu olup, eşinin vefatından sonra 1983 yılından beri oğlu olan müvekkil ile kalmaktadır Hayli yaşlı olup yalnız hukuki işlemlerini değil günlük faaliyetlerini dahi kendisi yerine getirememekte olup ilgi ve bakıma muhtaçtır Bu nedenle de mahkemenize müvekkilim İ Dnin kendisine vasi olarak atanmasına ilişkin olarak açmış olduğumuz davada Erzincan Sulh hukuk Mahkemesinin Esas 2007/ ve Karar 2007/ sayılı kararı ile müvekkil annesi S Da vasi olarak atanmıştır
  2- Kısıtlı S D, Erzincan ili, Merkez Karaağaç Mahallesi 58 pafta 823 ada 26 parsel sayılı taşınmazda ¼ oranda paylı mülkiyete sahiptir İş bu taşınmaz paylı olduğundan kısıtlı taşınmazdan yeterince yararlanamamaktadır Diğer paydaşlarda yararlanamadığından satmak istemektedirler Bu nedenle kısıtlının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yukarıda belirtilen taşınmazdaki hissesinin vasisi tarafından satılabilmesi için satışa izin verilmesini istemek zaruretimiz hâsıl olmuştur
  DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık vs her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : MK md 462/1 ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkil vasi İ Dnin annesi kısıtlı S Dnin ¼ paylı mülkiyete sahip olduğu Erzincan ili, Merkez Karaağaç Mahallesi 58 pafta 823 ada 26 parsel sayılı taşınmazdaki ¼ hissesini kısıtlının bakım ve iaşesi maksadıyla satabilmesi için gerekli iznin verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim //
  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
   
Yükleniyor...