Selahaddin Eyyubi Çalışmaları Hakkında bilgi

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 23 Mar 2012 tarihinde açılan konu 1. Selahaddin Eyyubi


  Doğum 1138-Tikrit
  Ölüm 4 Mart 1193
  Meslek Asker, komutan
  Selahddin Eyyubi, Haçlılar’a karşı mücadelesiyle tanınan İslam kahramanı, komutan. Eyyubiler Hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Selahaddin geniş bir alanı kapsayan bir siyasi birlik kuran büyük bir devlet adamıdır. Türkler Selahaddin devrinde Mısır, Libya, Kuzey Sudan, Hicaz, Yemen gibi yerlere hakim oldu ve bu hakimiyet asırlarca devam etti. Selahaddin kuvvetli bir ordu, iyi çalışan bir devlet teşkilatı kurdu, Fatımi hilafetini yıkarak bölgedeki ideolojik parçalanmaya son verdi. Onun ikinci büyük başarısı Kudüs’ü ve Haçlılar’ın elinde olan birçok yeri kurtarmasıdır. Kudüs’ü geri alması İslam dünyasının en ünlü kahramanları arasında yer almasını sağladı. Mehmed Akif Ersoy onu “Şark’ın en sevgili sultanı” ve Fransız tarihçisi Champdor “İslâm’ın en saf kahramanı” övgülerini ona layık gördü.

  HAYATI
  1138 yılında Tikrit’te doğdu. Babası Necmeddin Eyyub Selçuklular’ın Tikrit valisi idi. Doğumunun ardından babası ailesini de yanına alarak Mısır’a geçti. Selahattin amcası Şirkuh’un kumandasında 1164/1169 yıllarında Mısır’a yapılan seferlere katıldı ve bu seferlerde kumandan ve devlet adamı olarak dikkat çekti. Mısır’da Türk hakimiyeti başladığı sırada Selahattin ‘’el-Melikü’n Nasır’’ unvanıyla vezir tayin edildi. Amcası vefat edince, Mısır’daki ordunun kumandanı olmuş ayrıca Fatımi halifesinin veziri olarak bu iki önemli görevi üstlendi. Daha sonra Mısır’ı ve Mısır’a bağlı olan yerleri müstakil bir hükümdar gibi yönetmeye başladı.Selâhaddin Mısır’a hâkim olunca kendisine ve Türkler’e karşı direnen Fâtımî çevreleriyle, onları destekleyen Haçlılar ve Bizanslılar’la mücadeleye girişti. 1170/1173 yıllarında Kudüs Haçlı Krallığı’na karşı sefere çıktı. Berka ve Trablusgarp seferleri daha sonraki yıllarda devam etti ve Libya ile Tunus’un bir kısmı Selahaddin Eyyubi’ye bağlandı. 1176 yılında Halep-Musul kuvvetleriyle anlaştıktan sonra Haşhaşiler’in merkezi Mısyaf Kalesei’ni kuşatıp, topraklarını yağmalayan Selahaddin, Haşhaşilere göz dağı verdi. Böylece Haşhaşiler ve Selahaddin arasında bir daha olay çıkmadı. Selahaddin Eyyubi Halep’i de alınca, kendisine Kudüs yolları açılmış oldu. Bu durumda Haçlılar’ı telaşlandırdı. Bir yandan devleti dağılmaktan kurtarmak, Ortodoğu’da İslam birliğini sağlamak için uğraşırken bir yandan da Haçlılar ile mücade etmek durumunda kaldı. Selahaddin’in düzenlediği akınlar sonucunda 24 Ağustos 1179 yılında Haçlılar barış yapmak istedi. Kazandığı zaferler sonrasında hızlı bir fetih hareketine girişen Selahaddin, Filistin’de bir çok kaleyi ele geçirdi. Bir kaç hafta içinde 52 şehri fethetmiş sıra Kudüs’e gelmişti. 20 Eylül 1187 tarihinde Kudüs’ü kuşattı ve Miraç mucizesinin yıl dönümü olan 27 Receb 583 yani 2 Ekim 1187 tarihinde Cuma günü Kudüs’ü fethetti. Sur şehri hariç Filistin’deki bütün kaleler 1 yıl sonra tamamen Selahaddin Eyyubi’nin eline geçti.

  ÇALIŞMALARI VE BAŞARILARI
  İmar faaliyetleriyle yakından ilgilenen Selahaddin’in devrinde Filistin, Mısır, Hicaz ve Yemen’de çok sayıda medrese, zaviye, cami, köprü, kale, hamam inşa edildi. Bunların en önemlileri Kahire surları ile kalesi, Nil nehri üzerine yaptırdığı köprüler, Bahrü Yusuf denilen kanallar, Akka ve Kudüs’ün tahkimi, Amr b. As Camii, Kubbetü’s-sahre ve Mescid-i Aksa’nın tamiri, Kahire’deki Saidüssuada (Salahiyye) Hankahı ve Salahi Hastahanesi’dir. Onun faaliyetleri kendisinden sonra gelen devlet adamlarına örnek teşkil etmiş, Suriye ve Mısır İslam dünyasının önemli ilim merkezleri haline gelmiştir. Hicaz bölgesine, özellikle Mekke ve Medine’ye önem veren Selahaddin “hâdimü’l-Haremeyn” unvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur. Mehmed Akif Ersoy onu “Şark’ın en sevgili sultanı”, Fransız tarihçisi Champdor “İslâm’ın en saf kahramanı” diye nitelemiştir. Selâhaddin kaynaklarda belirttiğine göre dindar, merhametli, cömert, güler yüzlü, vakur, sağlam iradeli, mert ve heybetli bir kişiydi.