Sigara ve Kanser İlişkisi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 27 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Sigara kanser yapar mı
  Sigara ve kanser


  [​IMG]

  Kanserin çevresel nedenleri arasında kuşkusuz en önemli olanı sigara içilmesidir. Sigara içenlerde akciğer kanseri başta olmak üzere çok sayıda kanser daha fazla meydana gelmektedir. Sigara ile kanser arasındaki ilişki ilk kez geçtiğimiz yüzyılın ortalarına doğru dikkatleri çekmeye başlamıştır. O yıllarda bazı doktorlar akciğer kanserli hastaların çoğunun sigara içen kişiler olduğunu gözlemlemişler, buradan hareketle de akciğer kanserinin meydana gelmesinde sigara içmenin etkisi olabileceğini düşünmüşlerdir. İlk gözlemlere göre toplum genelinde sigara içme sıklığının %50-60 dolayında olduğu o yıllarda akciğer kanseri olan hastaların %90 kadarının sigara içiyor olması dikkatleri çekmiştir. İzleyen yıllarda bu konuyu incelemek amacı ile çok sayıda bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların bir bölümünde akciğer kanserli hastaların sigara içme davranışları sigara içmeyen kişilerle karşılaştırılmıştır. Bu incelemeler sonucunda kanserli hastalar arasında sigara içenlerin çoğunlukta olduğu ve kanserli hastaların, kanseri olmayan diğer hastalardan daha fazla sigara içmiş oldukları saptanmıştır.

  Bu çalışmalarla birlikte bir başka yaklaşımla sigara içen ve içmeyen kişiler yıllar boyunca izlenmiş ve zaman içinde bu kişilerde akciğer kanseri görülme sıklığı karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda sigara içenlerde akciğer kanserinin sigara içmeyenlere göre daha fazla görüldüğü net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu konuda İngilterede yapılan bir çalışmada sigara içen ve içmeyen doktorlar uzun yıllar izlenmiş ve sigara içen doktorlar arasında akciğer kanseri nedeniyle ölme olasılığının, sigara içmeyen doktorlara göre fazla olduğu saptanmıştır. Sigara içenlerin içtikleri sigara sayısı arttıkça kanserden ölme olasılığı daha fazla olmaktaydı. Örneğin günde 10 tane dolayında sigara içenlerde kanserden ölme olasılığı sigara içmeyenlere göre 7 kat artarken, günde 1 paket ve daha fazla sayıda sigara içenlerde akciğer kanseri nedeniyle ölme olasılığı 12 kat veya 25 kat artmaktaydı.

  AKCİĞER KANSERİNDEN YÜZDE 80 SORUMLU

  Akciğer kanseri erkeklerde yüzde 35, kadınlarda yüzde 25 sıklıkta görülüyor. Erkeklerde kanserden ölümlerde birinci sırada yer alıyor. Akciğer kanserinde sigaranın yüzde 80 sorumlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu, "Sigara kaç yılda akciğerleri kanser eder" sorusuna, "Genetik yapı ve çevre faktörleriyle birlikte sigaranın az veya çok içilmesi kişilerde farklı şekilde akciğer kanseri riskini etkiler" cevabını verdi.

  P53 GENİNE ZARAR VERİYOR

  Sigara dumanında yüksek konsantrasyonlarda bulunan 'benzopiran' maddesi bir kanserojen. Amerikalı bilim adamlarının, 1996 yılında benzopiranın p53 genine doğrudan hasar verdiğini kanıtladıklarını hatırlatan Prof. Çelikoğlu, "Sigara ile akciğer kanseri arasındaki direkt bağlantıyı kuran bu bilim adamları, sigara dumanının kendine özgü işaretini p53 geninde bıraktığını gösterdiler. Böylece sigaranın p53 genine hasar verdiği ve bunun akciğer kanserine sebep olduğu hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmış oldu" dedi.
   
Yükleniyor...