Simyanın kimyaya katkıları nelerdir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda eftelya tarafından 9 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Simyanın kimyaya katkıları nelerdir kısaca simyanın kimyaya kazandırdıkları


  Simya kelimesinin kökeniyle ilgili araştırmacılar arasında bir fikir birliği bulunmamaktadır. Simya veya alşimi kelimelerinin sami dilinden kaynaklandığı iddiası en çok kabul görüştür.

  Simyanın Hedefleri

  - Metallerin altın ve gümüşe dönüştürülmesi
  - Ölümsüzlük iksiri yaratılması
  - İnsan hayatının dönüştürülmesi

  Simya Kimya ile İlişkisi

  MÖ 4 bininci yılda Ortadoğu adı verilen bölgede uygarlık açısından son derece önemli sonuçlar verecek teknolojik devrimler olmaya başlamıştır Aynı zamanda bölge zenginleşen üretimin ve geniş düz arazinin meydana getirdiği bir çekicilik taşımakta ve çevre bölgelerden çeşitli kavimler de bölgeye göç etmektedirler Halkın iki uğraşı vardır bunlardan biri tarım diğeri de madenlerdir Tarım, ekilen bir tohumun dikilen bir fidanın zaman içinde gelişerek değişimler göstermesi ve ürün vermesi sürecinin dikkatle incelenmesine ve anlaşılamayan bir sürü olayın sürüp gittiği bu sürecin her adımının, onun üzerinde etkili olan her etmenin, korku ve hayranlık karışımı duygularla kutsanmasına neden olmaktadır Madenler de aynı toprak ananın bağrından çıkan birtakım taşlardır ve ateşin etkisiyle gözler önünde nitelik değiştirmekte, şekil almakta ve değişmektedir Bu gözlemler, o maddelere, o zamanın kavrama olanaklarıyla pek çok garip güçlerin izafe edilmesine yol açarÖrneğin insanlar, bir demir parçasını, o kuvveti kendi vücuduna geçirmesi için vücuduna bağlı olarak taşır ya da işine başlamadan önce kuvvet almak için ona dokunur Bu tür algılama inançları bugün de bütün gücüyle etkindir Örneğin Sam Yelinin neden olduğuna inanılan Eyyam-ı Bahur çarpmasına karşı vücuda paslı bir maden parçası bağlanır İki metalden yapılmış olan sağlık bilezikleri bir zaman Avrupada yaygınlaşmış ve halen de birçok insanın kolunda görülebilir
  İşte simyanın dayandığı kimya bilgisi son derece basit, o çağlardan kalma metalurji bilgileriyle bu “cevher bilgisine dayanmaktadırTemelinde Yunanlıların bulmuş ve geliştirmiş oldukları dört element, Anasır-ı Erbaa yani Hava, Su, Toprak ve Ateş felsefesi yatmaktadırKullanılan yöntemler, ısıtmak, kızdırmak, dökmek, buharlaştırmak, süzmek gibi, ilkel metalurjinin yöntemlerine dayanmaktadır.

  Simya bilgisinin temelinde yatan sözcük hiç kuşkusuz ki “değişim yani Transmutasyondur Simya bilgisi bu deyimle birçok şeyi kastederMaddelerin fizik ve kimyasal değişimleri, nitelik ve kullanım değiştirmeleri yanında örneğin hastalıktan sağlığa geçiş de simya için bir değişim olayıdır Amaçlanan ve idealize edilen değşişimlerden biri, yaşlılıktan gençliğe dönüşüm, bir başkası da canlı varlıktan olağanüstü, doğaüstü, uhrevi bir varlığa dönüşme olgusudur Elbette bir maddenin bir başka maddeye dönüşmesi, daha değersiz maddelerin altın ya da gümüşe çevrilebilmesi simya ile uğraşanların en bilinen amaçlarıydı Simyadaki değişimler kural olarak, arada kimi geçiş dönemlerinin durumu sayılmazsa daima pozitife doğru olarak anlaşılmaktadır Toprağın altın yapılmak üzere suyla karıştırılarak kaynatılmasında topraktan daha değersiz olan çamur aşamasından geçilmektedir ve bu normaldir Çünkü, işlemin sonunda ulaşılacak olan mutlaka altındır Simya hiçbir zaman iyileştirme işlemini tersine çevirerek hasta etmeyi amaçlayamaz Bu sistem içinde kötüleştirmeyi sağlayacak hiçbir yöntem olmamıştır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 23 Ağu 2014
Yükleniyor...