Tarihin faydalandığı bilim dalları nelerdir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Meryem tarafından 26 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Tarihin Yararlandığı Bilimler Nelerdir Kısaca

  Arkeoloji: Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağlamasıyla tarihçilerin yararlandığı bilimdir.

  Antropoloji: Toplumların ırk yapılarını inceler.

  İktisat: Ekonomik olayların kanunlarını ortaya koyan iktisat bilimi geçmişteki olayların iktisadi sebeplerinin anlaşılması konusunda tarihçilere ışık tutar.

  Filoloji: Dil bilimidir. Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur.

  Nümizmatik: Eski paraları inceler.

  Heraldik: Armaları, mühürleri, ünvanları, bayrakları inceler.

  Felsefe: Tarihteki olaylarda dönemin felsefesini bilmek ve düşünce yapısını öğrenmek tarihçinin olayları daha derin anlayabilmesini sağlar.

  Epigrafi: Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceler.

  Kronoloji: Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir.

  Sosyoloji: Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olur.

  Etnografya: Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceler.

  Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.Yazılı kaynakların anlamlaştırılması bağlamında tarihçilerin faydalandığı bir bilimdir.

  Coğrafya: Tarihçi olayları daha iyi anlamak için geçtiği yeri bilmek zorundadır. O yerin dağlarını, nehirlerini, toprak özelliklerini v.b. gibi bilgileri ona coğrafya bilimi verir.

  Diplomasi: Resmi belgeleri inceleyip, sınıflandırarak tarihçiye yardımcı olur.

  Toponomi: Yer adları bilimi

  Sigolografi: Armaları inceleyen bir bilimdir.

  Secere-Soy Kütüğü: İnsanların soylarını inceleyen bilimdir.

  Onomastik: İsim bilimidir.

  Psikoloji: İnsanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyen bilimdir.

  Siyaset: Tarihsel olarak bir toplumun incelenmesi ve toplumun tarihsel açıdan gelişimini sağlamak için tarih biliminden yararlanılır.

  Kimya: Karbon 14 deneyi ile bulguların hangi döneme ait olduğunu inceler.
   
Yükleniyor...