Tebareke suresi arapça okunuşu

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Meryem tarafından 7 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. tebareke suresi okunuşu türkçe
  tebareke suresi türkçe yazılışı


  tebareke suresi arapça okunuşu

  Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm

  (1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli seyin kadiyrün (2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel aziyzül gafur (3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkir rahmani min tefavüt ferciil basare hel tera min füturin (4) sümmerciil basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr (5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabiyha ve cealnaha rücûmen lisseyatiyni ve atedna lehüm azâbes seiyr (6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve biselmasiyr (7) izâ ülku fiyha semiu leha sehiykan ve hiye tefurü (8) tekadü temeyyezü minelgayzi küllema ülkiye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem yetiküm neziyr (9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min seyin in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr (10) ve kalu lev künna nesmeu ev nakilü ma künna fiy ashabis seiyr (11) faterefu bizenbihim fesuhkan liashabis seiyr (12) innelleziyne yahsevne rabbehüm bilgaybi lehüm magfiretün ve ecrün kebiyr. (13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur (14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latiyfül habiyr (15) hüvelleziy ceâle lekümülarda zelûlen femsu fiy menâkibiha ve külu min rizkihî ve ileyhinnüsur (16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümülarda feizâ hiye temur (17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasiba fesetalemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr (19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbidne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli seyin basiyr (20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy gurur (21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur (22) efemen yemsiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemsiy seviyyen alâ siratin müstekiym (23) kul hüveleziy enseeküm ve ceale lekümüssema velebsâre velefideh kaliylen ma teskürun (24) kul hüvelleziy zereeküm fiylardi ve ileyhi tuhserûn (25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadikiyn (26) kul innemel ilmü indallah ve innema ene neziyrün mübiyn (27) felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kiyle hazelleziy küntüm bihî teddeun (28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maiye ev rahimena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym (29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu fesetalemune men hüve fiy dalâlin mübiyn (30) kul ereeytüm in asbeha maüküm gavren femen yetiyküm bimâin meiyn (Allâh-u Rabbül Alemin)  tebareke suresi meali


  tebareke suresi arapça yazılışı
   
  Son düzenleme: 7 Oca 2012
Yükleniyor...