Teheccüd Namazından Sonra Okunacak Duâ

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Merve tarafından 16 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Teheccüd Namazından Sonra Okunan Duâ

  Teheccüd Namazı Kıldıktan Sonra Okunacak Duâ

  Hz. Peygamberin, teheccüd namazına kalktığı zaman okuduğu duâ:

  İbni Abbas hazretleri Peygamber Efendimizin teheccüd namazına kalktığı zaman şu duayı okuduğunu bildirmiştir:

  Allâhumme leke-l-hamdu ente kayyimus-semâvâti vel-ardi ve men fîhinne, ve lekel-hamdu ente melikus-semâvâti vel-ardi ve men fîhinne, ve lekel-hamdu ente nûrus-semâvâti vel-ardi ve men fîhinne, ve lekel-hamdu entel-hakku ve vadukel-hakku ve likauke hakkun ve kavluke hakkun vel-cennetu hakkun ven-nâru hakkun ven-nebiyyune hakkun ve Muhammedun hakkun ves-sâatu hakkun Allahumme leke eslemtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu feğfir lî ma kaddemtu vemâ ahhartu vemâ asrartu vemâ alentu entel-mukaddimu ve entel-muahhir velâ ilâhe illâ ente evlâ ilâhe ğayruke velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.(58)


  alıntı