Televizyonun Yararları Ve Zararları Nelerdir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda ZORBEY tarafından 11 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. televizyonun yararları ve zararları nelerdir
  televizyonun yararları ve zararları maddeler halinde
  televizyon izlemek yararlımıdır zararlımıdır

  Televizyon izlemenin Yararları

  a. Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu
  gerçekleştirir.
  b. Çocuğun kültürünü geliştirir.
  c. Çocuğu düşünmeye tevşvik eder.
  d. Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir.
  e. Çocukların estetik zevklerini geliştirir.

  Televizyon izlemenin Zararları


  a. Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir, onu edilginleştirir,
  yaratıcılıktan ve etkinlikten uzaklaştırır.
  b. Çocukta tek tip değer yargıları geliştirilebilir.
  c. Duygusal yönden güven içinde olmayan çocuklarda endişe
  ve korkular geliştirebilir. Onlarda sürekli korku içinde olma gibi davranışlar
  geliştirebilir.
  d. ilkokul yıllarında kişiliklerinin biçimlendiği dönemde onlarda
  saldırganlık duyguları geliştirebilir.
  e. A.B.D. de özellikle çocuklar arasında şişmanlık yaygındır.
  Bunun sebebi, TV karşısında saatlerce kıpırdamadan oturmak ve
  abur cubur yemektir.
  f. TV'de gördükleri herşeyi gerçek olarak algılayabilirler.5
  g) Çocuklar, gerçekle gerçek olmayanı ayırdetmekte güçlük çekerler.
  Gözleri önünde olup bitenin bir oyun ya da temsil olduğunu
  bilmez, gerçek sanırlar. Süperman gibi uçmaya çalışırlar.

  Televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi,şiddet duygularını uyarmasıdır. Saldırganlık içerikli programlar çocukları da saldırgan olmaya yöneltmektedir.Çocuk, kitle iletişim araçlarının günlük ve anlık tatmini için kullanır.
  Toplumun modellerini öğrenmek için değil. Fakat bu arada bilinçsizolarak bunları da öğrenmekte ve toplumsallaşmaktadır.

  •. Ayrıca kitle iletişim-araçları, çocuğun eğitilmesi bakımından sadece eğitim amacıyla okullarda kullanılmaya başlamıştır.
  • Okul sistemlerince iletişim araçlarının eğitimsel imkânları uzun süre farkedilmiştir. Güldürü kitapları, tarih ve edebiyat öğretmek için yayınlandılar. Tamamen eğitimsel filmler yapıldı. Eğitimsel radyo,okul dışındaki doğa araştırmaları, edebiyat, tiyatro, coğrafya ve matematik dallarındaki uzmanları sınıfa getirmiştir. Sonra eğitimsel TV,
  eğitimsel radyonun yerini aldı. Böylece görsel eğitim alanı bir uzmanlık durumuna gelmiştir. Bu konularda öğretmenler kurslardan geçirilmektedir. Ayrıca batıda gelişmiş ülkelerde görsel işitsel kitaplıklar oluşturulmuştur.

  Eğitimcilerin tüm kitle iletişim araçları bakımından işlevi, bu araçlardaki programları ve yayınları eleştirmek ve seçmektir. Zararlı olanları çocuk yönünden eleştirmek, en uygun olanları ise çocuk için seçmektir.

  Özellikle TV, yetişkin eğitiminde de yararlı olabilir. Onlara hem okuma yazma, hem mesleksel kurslar açısından yararlı olabilir. Ayrıca onların bilgi, görgülerini arttırmak, tutumlarım değiştirmek ve genel kültürlerini arttırmak açısından da oldukça yararlı oldukları bir gerçektir.

  TV, ayrıca eğitimsel programlarında en yetenekli öğretmenlerden geniş kitlelerin yararlanmasını da sağlamaktadır.Radyo ve Televizyondaki eğitim yayınları, içeriğine göre
  a) Temel eğitim,
  b) Tamamlayıcı eğitim olarak gruplandırılabilir.Temel eğitim türündeki eğitici yayınlarda, okullarda verilen eğitim verildiği gibi, bireye bazı beceriler, uğraşılar, bilgiler verilmesi de
  amaçlanır. Bu eğitim kapsamına okula giden öğrenciler girdiği gibi,okul dışındaki kişiler de girebilir. Bu eğitim türüne "Doğrudan eğitim" denir. Bu tür yayınlarda amaç, temel eğitimin eksikliğini gidermek, bu tür eğitimin etkinliğini arttırmaktır. Bu eğitimin kapsamında şu hususlara yer verilir.

  I Bireyin düşünme ve iletişim yetenekleri:Okuma yazma, konuşma, dinleme, hesap yapma.
  II Beceri kazandırma: El işi, ev işi, tarım, hayvancılık, inşaat vs.
  III . Çevre ve kişi sağlığı ile ilgili bilgiler.
  IV Doğal sürecin ve fiziksel çevrenin bilinmesi ve anlaşılması ile ilgili bilgiler.
  V: V Kişinin içinde yaşadığı evrenin, ekonomik ve toplumsal kurumları bilmesi, anlaması ile ilgili bilgiler.
  VI Kişinin değer yargı ve insiyatifi ile yaşayabileceği modern bir evrene uyumunu sağlayan niteliklerin geliştirilmesi.
  VII Ruhsal ve ahlâkî gelişimi, dinsel inanışların ve törenlerin toplum hayatına uygulamada davranışını kazandırma ile ilgili bilgiler,
  b Tamamlayıcı eğitim türünde ise kişiye haber ve genel kültür veren yayınlar girer. Yaygın eğitim de denilebilecek bu tür yayınlar, örgün eğitim yayınları dışında verilecek tüm eğitsel içerikli yayınları kapsar.Okul dışında bulunan herkese her konuda verilen yayındır.
   
Yükleniyor...