Temiz Enerji Kaynakları

'Ders notları' forumunda EyLüL tarafından 13 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir


  Temiz Enerji Kaynakları Hakkında Bilgi

  Temiz enerji kaynaklarını şu şekilde sıralanabilir

  -HİDRO
  -BİOMASS
  -GÜNEŞ
  -JEOTERMAL
  -RÜZGAR
  -MET-CEZİR (Gel-Git)
  -DALGA
  -OKYANUS TERMALİ
  -DENİZ AKINTILARI

  TÜRKİYE'NİN TEMİZ ENERJİ POTANSİYELİ

  Güneş Enerjisi

  Türkiye'de coğrafik konum dolayısıyla güneş enerjisinden güney kesimler ile Ege bölgesinin birazı fazlasıyla yararlanmaktadır. Türkiye'de bölgelerin yıllık güneşlenme süreleri:

  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 3016 saat
  Akdeniz Bölgesinde 2923 saat
  Ege Bölgesinde 2725 saat
  İç Anadolu Bölgesinde 2712 saat
  Doğu Anadolu Bölgesinde 2693 saat
  Marmara Bölgesinde 2529 saat
  Karadeniz Bölgesinde 1965 saat şeklindedir.

  Rüzgar Enerjisi

  Türkiye'de özellikle Ege ve Trakya bölgesi rüzgar enerjisinden en çok yaralanabileceğimiz alanlardır. Buralardaki rüzgar hızının aylara göre dağılımı:
  Bölge :Çanakkale, İzmir, Bodrum, Datça
  30m yüksekliğinde ortalama rüzgar hızı (m/s) : 7 - 7,5 7,5 - 9 7 - 7,5 7 - 7,5
  Rüzgar bakımından en zengin aylar :Kasım-Şubat, Kasım-Şubat Aralık, Mayıs Aralık
  Mayıs-Eylül Mayıs-Eylül Eylül Mayıs-Eylül
  Gün içinde rüzgar bakımından en zengin saatler :16.00 - 03.00 12.00 - 21.00 09.00 - 22.00 09.00 -22.00
  3. Jeotermal Enerji

  Ülkemizde en büyük jeotermal enerji potansiyeli Denizli-Sarayköy civarı olup, 1000 km2'lik bir alanda 160-200°C sıcaklıkta sıcak su (buhar) kaynakları mevcuttur. Halen 700 L/s debideki kaynaklar elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Diğer yüksek jeotermal enerji potansiyel bölgeleri Çanakkale, Afyon-Sandıklı, Kızılcahamam, Gönen, Simav, Kozaklıdır. Halen Kırşehir, Gönen, Simav, Kızılcahamam ve İzmir-Balçova'da sıcak kaplıca suları merkezi konut ısıtmasında kullanılmaktadır.

  Ülkemizde ÖRME adlı özel bir jeotermal mühendislik şirketi, konuyla ilgili dernek ve kuruluşlar jeotermal ısıtma ile uğraşmakta ve bu kurum-kuruluşların verilerine göre Türkiye bu alanda Dünya'da 7. sırada yer almakta olup Türkiye'nin 5 milyon konutu ısıtacak potansiyele sahip olduğu iddia edilmektedir.

  SONUÇ

  Enerjinin gelişimi için şu üç özellik şarttır; ulaşılabilirlik ( accessibility ), mevcudiyet (availability ), kabul edilebilirlik (acceptability ).

  Enerji kaynakları boldur, küresel ekonomik büyümede sınırlandırıcı bir faktör olması beklenemez. Ancak bölgesel dağılımı, gelişmişlik ve dağıtım hızı tam olarak tatmin edici olmayabilir. Artan sayıda enerji şirketleri yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi için teknoloji ve yatırım konularında merkez karar vericileri ve pazarlama mekanizmalarına güvenmektedir. Buna rağmen pazarlama sinyalleri, tüm enerji ihtiyaçlarını karşılamada ve çevre önceliklerine saygı duymada yeterli değildir. Tek tek incelendiğinde;

  Okyanus termali diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre çok sayıda avantajları bulunmaktadır; küresel olarak deniz akıntısı kaynak potansiyeli büyüktür, daha yüksek enerji yoğunluklarına, yüksek tahmin edilebilirlikte güç çıktılarına sahiptir, ekstrem atmosferik dalgalanmalardan bağımsızdır ve görsel etkileri yoktur.

  Jeotermal (yer kaynaklı) ısı pompalarının sayısındaki büyük artış, direkt ısı uygulamalarındaki artışa katkıda bulunmuştur. Kısa ve orta vadede jeotermal enerjiye bakış cesaretlendirilmesine rağmen, uzun vadeli beklenti, kaya ısısının teknolojik ve ekonomik varlığına bağlı olacaktır.

  Rüzgar enerjisi incelendiğinde, çok sayıdaki ülke ve bölgede, hızlı kapasite büyümesi sebebiyle, ulusal ve uluslararası politik destek, performans ve maliyetlerdeki ileri gelişmelere bağlı olarak 2010 yılına kadar küresel olarak kurulu rüzgar kapasitesinin 150 GW a ulaşabileceğı beklentisi vardır.

  Biyokütle incelendiğinde, biyomasın fosil yakıtların yerine doğrudan konulabileceği, ağaçların karbon tüketmesinden biyomasın atmosferdeki karbon dioksit tüketilmesinde daha etkili olduğu tartışılmaktadır. Kyoto Protokolü biyomas enerjisinin daha ileri boyutlarda kullanılmasını desteklemektedir.
   
Yükleniyor...