teravih namazının önemi ve fazileti

'Sorularla İslamiyet' forumunda YAREN tarafından 27 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. teravih namazının önemi nedir?
  teravih namazının fazileti,
  teravih namazının faydaları,
  Teravih namazının günlere göre faziletleri

  Teravih namazı günahların affına vesiledir..


  “Allah (cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allahdan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur (Nesai)

  Teravih namazı kılana cennette yakuttan saray inşa edilir

  “Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları ve cennet kapıları açılır. Bu açılış, ta son gecesine kadar devam eder; kapanmaz. İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır. Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır (Gunye)

  Resulullah ve Hz. Ebu Bekir devrinde teravihler ferdi olarak kılınmış ve durum Hz. Ömerin hilafetinin başlarına kadar bu minval üzere devam etmiştir. Hz. Ömerin emriyle teravihler Übey İbnu Kabın imamlığında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Bu sebeple teravih namazının cemaat ile kılınmasına “Hz. Ömerin sünneti denilmiştir. (Kütüb-i Sitte)

  Teravih namazının günlere göre ayrı ayrı fazileti vardır


  1. gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.
  2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mümin iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.
  3. gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi
  4. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kuranı okumuş kadar sevap ihsan eder.

  5. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Mescid-i Haramda namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

  6. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Beyt-i Mamuru tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.

  7. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Musa (a.s)ın yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.
  8. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.
  9. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.
  10. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.
  11. gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.
  12. gece teravih namazını kılan: Sıratı yıldırım gibi geçer.

  13. gece teravih namazını kılana: Beytullahı imar etmiş gibi ecir verilir.

  14. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

  15. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.

  16. gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illResimler Sadece üyeler içindir! diyerek kalkar.

  17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Aladaki makamını görür.

  18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

  19. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

  20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimizi (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.

  21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

  22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammedin yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.

  23. gece teravih namazını kılan: [ /B]Ümmet-i Muhammedin esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.
  24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.

  25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu Cennet nimetleriyle müjdeler.

  26. gece teravih namazını kılanı: Allahın (cc) emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.

  27. gece teravih namazını kılana: Allahın (cc) emriyle cehennemin kapıları kapanır.

  28. gece teravih namazını kılana: Allahın (cc) emriyle Cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.
  29. gece teravih namazını kılana: Eyyüb (as)ın sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.

  30. gece teravih namazını kılana: Allahın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: “Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allahın (cc) Cemâline nail olanlardır Allah (cc) buyurdu ki: “ İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim
  Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.

  Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İmam-ı Gazali)