Tevfik Fikret Parnasizm Şiirleri

'Eğitim Merkezi' forumunda Elfida tarafından 6 Tem 2011 tarihinde açılan konu


 1. Tevfik Fikret Parnasizm şiiri örnekleri
  Parnasizm akımına örnek şiirler


  BALIKÇILAR

  - Bugün açız yine evlâtlarım, diyordu peder,

  Bugün açız yine; lâkin yarın, ümîd ederim,

  Sular biraz daha sâkinleşir… Ne çare, kader!

  - Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim

  Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur;

  Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta…

  - Olur;

  Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala;

  Ninen baban, iki miskin, biz artık ölmeliyiz…

  Çocuk düşündü şikâyetli bir nazarla: – Ya biz,

  Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz?

  Hâlâ

  Dışarıda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi

  Döğerdi sâhili binlerce dalgalar asabî.

  - Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın;

  Sakın yedek biraz ip, mantar almadan gitme…

  Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın;

  Kayık çocuk gibidir: Oynuyor mu kaydetme,

  Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, zîrâ

  Deniz kadın gibidir: Hiç inanmak olmaz hâ!

  Deniz dışarıda uzun sayhalarla bir hırçın

  Kadın gürültüsü neşreyliyordu ortalığa.

  - Yarın küçük gidecek yalnız, öyle mi, balığa?

  - O gitmek istedi; “Sen evde kal!” diyor…

  - Ya sakın

  O gelmeden ben ölürsem?

  Kadın bu son sözle

  Düşündü kaldı; balıkçıyla oğlu yan gözle

  Soluk dudaklarının ihtizâz-ı hâsirine

  Bakıp sükût ediyorlardı, başlarında uçan

  Kazâyı anlatıyorlardı böyle birbirine.

  Dışarda fırtına gittikçe pür-gazab, cûşân

  Bir ihtilâç ile etrafa ra’şeler vererek

  Uğulduyordu…

  - Yarın yavrucak nasıl gidecek?

  Şafak sökerken o, yalnız, bir eski tekneciğin

  Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak

  İlerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırak -

  Şırak döğüp eziyor köhne teknenin şişkin

  Siyah kaburgasını… Âh açlık, âh ümîd!

  Kenarda, bir taşın üstünde bir hayâl-i sefid
  Eliyle engini gûya işâret eyleyerek

  Diyordu: “Haydi nasîbin o dalgalarda, yürü!”

  Yürür zavallı kırık teknecik, yürür; “Yürümek”

  “Nasibin işte bu! Hâlâ gözün kenarda… Yürü!”

  Yürür, fakat suların böyle kahr-ı hiddetine

  Nasıl tahammül eder eski, hasta bir tekne?

  Deniz ufukta, kadın evde muhtazır… ölüyor:

  Kenarda üç gecelik bâr-ı intizâriyle,

  Bütün felâketinin darbe-i hasâriyle,

  Tehî, kazâ-zede bir tekne karşısında peder

  Uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor;

  Yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikayetler…

  HASTA ÇOCUK

  -Bugün biraz daha râhattı, çok şükür…

  -Elbet;

  Geçer, bu korkulacak şey değil.

  -Fakat nevbet

  Zavallı yavrucağın hâlini harâb ediyor:

  Vücudu âteş içinde, dalıp dalıp gidiyor.

  İlâçların da mı te’siri kalmamış acaba?

  Sekiz gün oldu…

  -Merâk etmeyin hanım, hummâ…

  -Hayır, Hudâ’ya emanet, neden merâk edeyim?

  Fakat kuzum, ne kadar olsa ben de vâlideyim!

  Sekiz gün oldu, harâret devam edip duruyor.

  Bakın nabızları bîçârenin nasıl vuruyor.

  Sarardı, korkuyor insan bakınca ellerine,

  -Üzülmeyin siz efendim, gelir çabucak yerine;

  Çocuktur …

  -Gece pek çok sayıklıyor.

  -Ne zarar!

  -İlâç verir misiniz?

  -İstemez…

  Kadın ağlar.

  ……………………………………………………………….

  MÂİ DENİZ

  Sâf ü râkid… Hani akşamki tagayyür, heyecan?

  Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyan,

  Bir çocuk ruhu kadar şimdi münevver, lekesiz

  Uyuyor mâi deniz.

  Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,

  O hayâlât-ı perişanımla

  Müteşekki, lâim,

  Karşıdan safvet-i mahmurunu seyretmedeyim…

  Yok bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar

  Rûh-i ma’sûmunu ey mâi deniz;

  Âh, lâkin ne zarar;

  Ben bu gözlerle mükedder, âciz,

  Sana baktıkça tesellî bulurum, aldanırım;

  Mâi bir göz elemi kalbime ağlar sanırım…
   

Yükleniyor...