Tevfik Fikret Sis Şiiri Açıklaması

'Ders notları' forumunda EyLüL tarafından 6 Tem 2011 tarihinde açılan konu

 1. Tevfik Fikret Sis Şiiri Açıklaması


  SİS
  Sarmış ufuklarını senin gene inatçı bir duman,
  beyaz bir karanlık ki, gittikçe artan
  ağırlığının altında herşey silinmiş gibi,
  bütün tablolar tozlu bir yoğunlukla örtülü;
  tozlu ve heybetli bir yoğunluk ki, bakanlar
  onun derinliğine iyice sokulamaz, korkar!
  Ama bu derin karanlık örtü sana çok lâyık;
  lâyık bu örtünüş sana, ey zulümlér sâhası!
  Ey zulümler sâhası... Evet, ey parlak alan,
  ey fâcialarla donanan ışıklı ve ihtişamlı sâha!
  Ey parlaklığın ve ihtişâmın beşiği ve mezarı olan,
  Doğunun öteden beri imrenilen eski kıralıçesi!
  Ey kanlı sevişmeleri titremeden, tiksinmeden
  sefahate susamış bağrında yaşatan.
  Ey Marmaranın mavi kucaklayışı içinde
  sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın.
  Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak,
  ey bin kocadan artakalan dul kız;
  güzelliğindeki tâzelik büyüsü henüz besbelli,
  sana bakan gözler hâlâ üstüne titriyor.
  Dışarıdan, uzaktan açılan gözlere, süzgün
  iki lâcivert gözünle nekadar canayakın görünüyorsun!
  Canayakın, hem de en kirli kadınlar gibi;
  içerinde coşan ağıtların hiç birine aldırış etmeden.
  Sanki bir hâin el, daha sen şehir olarak kuruluyorken,
  lânetin zehirli suyunu yapına katmış gibi!
  Zerrelerinde hep riyakârlığın pislikleri dalgalanır,
  İçerinde temiz bir zerre aslâ bulamazsın.
  Hep riyânın çirkefi; hasedin, kârgüdmenin çirkeflikleri;
  Yalnız işte bu... Ve sanki hep bunlarla yükselinecek.
  Milyonla barındırdığın insan kılıklarından
  Parlak ve temiz alınlı kaç adam çıkar?

  Örtün, evet ey felâket sahnesi... Örtün artık ey şehir;
  örtün, ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahbesi!
  Ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar;
  Kaatil kuleler, kalali ve zindanlı saraylar.
  Ey hâtıraların kurşun kaplı kümbetlerini andıran, câmîler;
  ey bağlanmış birer dev gibi duran mağrur sütunlar ki,
  geçmişleri geleceklere anlatmıya memurdur;
  ey dişleri düşmüş, sırıtan sur kafilesi.
  Ey kubbeler, ey şanlı dilek evleri;
  ey doğruluğun sözlerini taşıyan minâreler.
  Ey basık tavanlı medreseler, mahkemecikler;
  ey servilerin kara gölgelerinde birer yer
  edinen nice bin sabırlı dilenci gürûhu;
  “Geçmişlere Rahmet! diye yazılı kabir taşları.
  Ey türbeler, ey herbiri velvele koparan bir hâtıra
  canlandırdığı halde sessiz ve sadâsız yatan dedeler!
  Ey tozla çamurun çarpıştığı eski sokaklar;
  ey her açılan gediği bir vaka sayıklıyan
  vîrâneler, ey azılıların uykuya girdikleri yer.
  Ey kapkara damlariyle ayağa kalkmış birer mâtemi
  sembole eden harap ve sessiz evler;
  ey herbiri bir leyleğe yahut bir çaylağa yuva olan
  kederli ocaklar ki, bütün acılıklariyle somutmuş,
  ve yıllardır tütmek ne... çoktan unutulmuş!
  Ey mîdelerin zorlaması zehirinden ötürü
  her aşâlığı yiyip yutan köhne ağızlar!
  Ey tabiatin gürlükleri ve nimetleriyle dolu
  bir hayata sâhip iken, aç, işsiz ve verimsiz kalıp
  her nâmeti, bütün gürlükleri, hep kurtuluş sebeplerini
  gökten dilenen tevekkül zilleti ki.. sahtadir!
  Ey köpek havlamaları, ey konuşma şerefiyle yükselmiş
  olan insanda şu nankörlüğe lânet yağdıran feryât!
  Ey faydasız ağlayışlar, ey zehirli gülüşler;
  ey eksinlik ve kaderin açık ifadesi, nefretli bakışlar!
  Ey ancak masalların tanıdığı bir hâtıra: Nâmus;
  ey adamı ikbâl kıblesine götüren yol: Ayak öpme yolu.
  Ey silahlı korku ki, öksüz ve dulların ağzındaki
  her tâlih şikayeti yapageldiğin yıkımlardan ötürüdür!
  Ey bir adamı korumak ve hürriyete kavuşturmak için
  yalnız teneffüs hakkı veren kanun masalı!
  Ey tutulmıyan vaitler, ey sonsuz muhakkak yalan,
  ey mahkemelerden biteviye kovulan “hak!
  Ey en şiddetlikuşkularla duygusu kö¨rleşerek
  vicdanlara uzatılan gizli kulaklar;
  ey işitilmek korkusuyle kilitlenmiş ağızlar.
  Ey nefret edilen, hakîr görülen millî gayret!
  Ey kılıç ve kalem, ey iki siyasî mahkûm;
  ey fazilet ve nezâketin payı, ey çoktan unutulan bu çehre!
  Ey korku ağırlığından iki büklüm gemeye alışmış
  zengin – fakir herkes, meşhur koca bir millet!
  Ey eğilmiş esir baş, ki ak-pak, fakat iğrenç;
  ey tâze kadın, ey onu tâkîbe koşan genç!
  Ey hicran üzgünü ana, ey küskün karı-koca;
  ey kimsesiz; âvâre çocuklar... Hele sizler,
  hele sizler...

  Örtün, evet, ey felâket sahnesi... Örtün artık ey şehir;
  Örtün, ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahpesi!


  Realiteden nefret eden Servet-i Fününcular, ruhlarını tabiat,aşk ve hayal ile avutmaya alışırlar. Fikret SİS adlı şiirini derin bir ümitsizlik ve yalnızlık ruh hali içerisinde kaleme almıştır. SİS şiirinde Fikretin kötümserliği,İstanbulun maddi,manevi bütün varlığına karşı duyulmuş kuvvetli bir nefret halinde kendini gösteriyor.Türk edebiyatında İstanbul ilk defa SİS ile menfur ve melun bir şehir olarak ele alınmıştır.Eski Türk edebiyatında Nedim ve Nabi İstanbulu yüksek bir medeniyet ülkesi olarak tasvif etmişlerdi. Fikretin bu melun şehir görüşünü,batılı yazarlardan almış olması çok muhtemeldir.Galatasaray ve Kolej muhitinde yabancılarla yakın temasta bulunan Fikretin onların umumiyetle Şarka,Osmanlı İmparatorluğuna ve İstanbula bakış tarzını benimsemiş olması da mümkündür.

  Fikretin İstanbula bakış tarzı,kendisinden sonra,Meşrutiyet ve ilk Cumhuriyet devirlerinde Türk edebiyatına çok tesir etmiştir.

  SİS şiirinin kuvvetli, sadece Fikretin nefret duygusunun şiddetinden değil,aynı zamanda sanatının hususiyetinden ileri gelir.Fikretin şiiri de resmin tesiri altındadır.Servet-i Fününcular gibi o da bir manzarayı,bütün teferruatına kadar tasvir etmekten ve ona bir ruh hali vermekten hoşlanıyor.

  SİS,Servet-i Fünün edebiyatının başlıca ifade mekanizmasını teşkil eden şu esasa dayanıyor: dış dünya ile ruh hallerini birleştirmek;başka bir deyişle maddiyi manevi maneviyi d maddi kılmak.Fikret SİS te İstanbulun maddi unsurlarını şehrin ruhunun dış görünüşü olarak tefsir ediyor.Başta sis ve arkasından hayal meyal seçilen şehir tasvir olunmuştur.Daha sonra şehrin şairde bıraktığı umumi intiba, maddi güzellik ile ahlak çöküşünü birleştiren güzel fahişe imajıyla anlatılıyor.Bunu şehrin mimarisinin tasvir ve tesfiri takip ediyor.Nihayet, onun bozulmuş ruhundan ve insanlarından bahsolunuyor.Bu geniş, kasvetli,karanlık,köhne,kokuşmuş manzaranın üzerinde sis tekrar edilen örtün beyti ile nefret ve lanet dolu bulutlar gibi dolaşır.Gözlerimiz bu korkunç tabloyu izlerken kulaklarımız şairin nefret ve merhamet dolu ey nidalarıyla doluyor.Fantastik bir maceraya ağır ve boğucu bir musiki refakat ediyor. SİS şiiri,bir tek hakim duygunun tesiri altında kaynaşan ve aynı duyguya iştirak eden bir sürü teferruattan mürekkeptir.Şairin teferruatı şiirde nasıl işlediğini inceleyelim;

  1 Şiirin başında sisin anlatıldığını söylemiştik.Fikret burada sisin maddi görünüşü ile manevi tesirlerini tasvir ediyor.
  2 İkinci kısımda konu şehrin bıraktığı genel intibadır.Şehir onüç mısra devam eden güzel fahişe imajı ile tasvir ediliyor.Servet-i fününcularda güzellik ve ahlak kavramlarından güzellik ön plana çıkarken,Fikrette ahlak kavramı önplanda yer almaktadır.Üzerinde durulması gereken önemli noktalardan biri de Fikretin İstanbulun kendisinden değil,içerisindeki ahlaki çöküşten nefret ettiği gerçeğidir.
  3 Üçüncü kısımda, her mısrada şehrin mimarisini oluşturan unsurlardan biri ele alınıyor.Fikretin bu noktada tasvir tarzı korkunçtur.ona göre kuleler kanlı, surlar dişleri düşmüş sırıtan kafile gibidir.
  İstanbulu bu yönleriyle ele alan Fikreti tarihe ve dine büyük bir sevgi beslememesine bağlayabiliriz.
  4 Bu şehri sukut ettiren amiller nelerdir?SİSin son kısmında şair bu soruya cevap vermiştir.Bu şehri dolduran insanların ruh çürümüş,ahlakı bozulmuştur.Bu şehirde açlık korkusu ile her alçaklığı yutan insanlar yaşar.Onları bu yaşayışa iten tevekkül anlayışlarıdır.Allaha inanan ve güvenen insan fikrine karşı,kendine ve tabiata inanan ve güvenen insan fikrini ortaya koydu.Ona göre istikbali yaratacak olan Haluk böyle bir tip olacaktı.

  Fikrete göre Abdülhamit korktuğu için milleti sindirmiş,anayasayı ortadan kaldırmış,ordu ve memur sınıfı siyasi mahkum derecesine düşmüştür.Memleket meselelerine kayıtsız olan gençlik ise kadın peşinde koşmaktadır.Baştan sona kadar nefret hissi içinde olan SİS hicranlı annelere,kimsesiz ve avare çocuklara karşı olan merhamet hissi ile sona erer. SİS şiirinde Fikret, Meşrutiyetten önceki sanatının doruk noktasına erişir.SİS in üslubu Servet-i Fünuncuların pitoresk ve müzikal üslup ideallerine tamamıyla uygundur.Onların yabancı kelime ve terkiplere düşkünlükleri bundandır.Varlıkları ayrı ayrı tas ve tasvir endişesi,,onları sıfat ve isim tamlamalarına götürüyor.Farsça terkip mekanizması,küçük imajlara bir bütünlük veriyordu.Dil musikisi de onlara yabancı kelimeleri sevdirmiştir.SİSin mısraları ayrı ayrı incelenirse, burada bir sürü fonetik oyunları görülür. Namık Kemal ve Ziya Paşada, mücerret fikirlerin vezin ve kafiyeye sokulmasından ibaret olan sosyal şiir, Fikrette çok sanatkarane bir şekil alır.Onda bahis konusu olan artık prensipler ve hikmetler değil, hayattan alınma sahneler ve manzaralardır.Sonuç olarak Fikret düşünce ve duygularını Canlı tablolar haline koydu ve onlara hitabete elverişli, heyecanlı bir sentaks ve musiki verdi.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Ara 2012