Tevfik Fikret'in şiir anlayışı nasıldır

'Ders notları' forumunda HazaN tarafından 29 Haz 2010 tarihinde açılan konu

 1. Tevfik Fikret'in şiir anlayışı hakkında bilgi

  Tevfik Fikret, bir anlamda Servet-i Fünun edebî hareketinin sözcü*lüğünü yaptığı musahabe-i edebiyye başlıklı yazılarında dil konusu*nu, tabiî ki edebî dille ilgili görüşlerini, söz gelişi Lisân-ı Şiir (Servet-i Fünun, S. 267), Tasfiye-i Lisan (Servet-i Fünun, S. 422) başlıklı yazı*larında çok yönlü olarak dile getirmeye çalışmıştır.

  Servet-i Fünun edebî hareketinin öncüsü, bir anlamda sözcüsü Fikret'in dille ilgili görüşlerini üç ana başlıkta değerlendirmek gerekir:

  1- Şiir ve edebiyat dili,

  2- Sadelik,

  3- Dilde tasfiye.

  1- Önce, şiir ve edebiyat dili üzerindeki görüşlerden söz açalım:

  Lisân-ı şiir, lisân-ı tahassüs, lisân-ı rûhtur. İfademizi ruhumuzun temâyülât-ı bedâyi-perestâne ve teheyyücât-ı hakâyık*cûyânesine tatbik eder, kalemimize kalbimize prapteylersek lisân-ı şiir ile ifâde-i merâm etmiş oluruz; söylediğimiz şiir olmasa bile şâriâne olur. (s. 24) deyişi şiir sanatının özünü yansıtırken,

  Lisân daha incelmeli, daha derin, daha tabiî daha hassâs ,daha şeffaf, daha münevver, daha esîrî olmalı... Müteessir, mütefekkir görünmeli... Pek güzel ama nasıl?

  Lisân daha incelmeli, daha derin, daha tabiî, daha hassâs, daha şeffaf, daha münevver, daha esîrî olmalı... Müteessir, mütefekkir görünmeli... Pek güzel ama nasıl?

  Nasıl mı?.. Bunu sormaya ne lüzum var? Zaten mâhiyet-i lisân ne olduğunu ancak tedkik ve takdir etmiş olanlar için bun*dan başka tülü düşünmek, bundan başka tülü söylemek mümkün müdü? Lisân, tasavvurât ve tahassüsâtın bir vasıta-i tebliği ise şüphe yok ki mütefekkir ve mütessir de görünmek lâzım gelir. (s. 35)

  sözleri ise dilin edebiyaattaki inceliğini, derinliğini, büyüleyiciliğini, etkileyiciliğini ve düşündüücü oluşunu vurguluyordu.

  Bu tü değerlendirmelerinde Fikret, bir adım daha ileri giderek, ede*biyatın, özellikle de şiirin, kendine özgü bir dilinin olmasını savunur, hatta bunu sanatın tabiatında görmeye çalışır
   
 2. Cevap: Tevfik Fikret'in şiir anlayışı nasıldır

  GüzeL bir anLayısı varmıs =)
   
Yükleniyor...