Thomson'un atom modeli hakkında bilgi verir misiniz?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda ZeuS tarafından 22 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Thomsonun atom modeli hakkında bilgi

  Thomson Atom Modeli

  1897 yılında, İngiliz bilim adamı J J Thomson bir atomun daha küçük parçalardan oluştuğunun ipuçlarını verdi Thomson üzerinde çalıştığı deneyler ve gözlemler sonucunda atomların eksi yüklü elektronları ve bunları dengeleyecek artı yüklü tanecikleri içerdiği sonucuna vardıThomsonun buna uygun olarak geliştirdiği atom modeli üzümlü keke benzer: Üzümlü kekin keki oluşturan malzemesi artı yükü, üzümleri de eksi yüklü elektronları temsil eder Yanlış ve eksik olan bu model, daha sonra Rutherford, Bohr ve diğerlerince değiştirilmiş; kuvantum mekaniğinin gelişimiyle de bugünkü hâlini almıştır.

  Thomson değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elektronu keşfetmiştir Elektron veren atomun artı (+, pozitif) yüklü olacağını ispatlamış, atom içerisinde proton ve elektronun homojen olarak dağıldığını tanımlamıştır, Bu yüzden bu modele üzümlü kek modeli de denilmektedir Rutherford Atom Modeli ile proton ve elektronun homojen dağıldığı ilkesi çürütülmüştür:

  1. Atom artı yüklü maddeden oluşmuştur
  2. Elektronlar bu artı madde içinde gömülüdür ve hareket etmezler
  3. Elektronların kütleleri çok küçüktür bu yüzden atomun tüm kütlesini bu artı yüklü madde oluşturur

  Havası alınmış tüplerin iki ucuna yerleştirilen elektrotlara (katot ve anot) yüksek gerilim uygulandığında katottan anoda doğru ışınların yayıldığını ve bu ışınların manyetik alanda da pozitif kutbun etkisiyle sapmaya uğradığını tespit etmiştir Katot ışınları adı verilen bu ışınlar negatif elektrikle yüklüydüThomson, bu ışınların sapmalarından yararlanarak yük/kütle oranlarını hesapladı Bu oran, iyonların ölçülen yük/kütle oranlarına göre çok büyüktüBu sonuca göre katot ışını birimleri
  negatif yüklü, çok küçük kütleli atom içi parçacıklardı Atomda negatif (-) yüklü parçacıklar olduğuna göre pozitif (+) yüklü parçacıklarda, yani protonlarda olmalıydı.
  Bu tespitlerden sonra Thomson atomda (+) ve (-) yüklü parçacıkların var olduğunu ve bunların atomda rasgele dağıldığını ifade etmiştir Rasgele dağılmayı da üzümlü kek örneğiyle izah etmiştir
  Thomson elektrik deşarj tüpleriyle yaptığı çalışmaların sonucunda, maddenin yapısında elektrikle yüklü taneciklerin varlığını saptamıştır Yaptığı deneylerde tüm maddelerde negatif (-) yüklü taneciklerin (elektronların) varlığını gözlemiştir Maddenin nötr yapıda olmasından dolayı (-) yüklü taneciklere eşit sayıda (+) yüklü taneciklerin de olması gerektiğini ileri sürmüştür Atomun yapısında (+) ve (-) yüklü taneciklerin yani proton ve elektronun bulunduğunu belirten ilk modeldir.

  Thomson atom modelinin varsayımları şunlardır:
  1. Atomlar küre biçimli olup yapı çapları yaklaşık 10-10 m dir
  2. Atomlar elektriksel olarak nötrdür Yani, atomdaki proton ve elektron sayıları birbirine eşittir
  3. Elektronlar atom içinde homojen olarak dağılmıştır
  4. Elektronların kütlesi, protonların kütlesine göre çok küçüktür Bu nedenle atom kütlesinin büyük çoğunluğunu protonlar oluşturur.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Tem 2014
Yükleniyor...