Torba Yasası 2011 Resmi Gazete

'Haberler' forumunda YAREN tarafından 18 Şub 2011 tarihinde açılan konu


 1. torba yasası resmi gazete 2011,torba yasası resmi gazetede,torba yasası 2011 resmi gazete,2011 torba yasası resmi gazete,torba yasası resmi gazetede yayınlandı

  Torba Yasası 2011 Resmi Gazete- Torba Yasa Maddeleri


  Torba Yasa TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Tasarı Cumhurbaşkanlığı’na gidildi ve Cumhurbaşkanı’nın onaylamasıyla birlikte Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  Torba Kanunu Tasarısı Resmi Gazetede Yayımlandı

  Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak , Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen TORBA YASASI olarak adlandırılan. 6009 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazetede yayımlandı.

  6009 Sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'u haberin devamında okuyabilirsiniz.

  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığu Torba yasa kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  Kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', Resmi Gazete'de yayımlandı.

  Yasa, kamunun vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngörüyor.


  6009 SAYILI KANUN, TORBA YASASI

  Bu Kanunun;
  a) 2 nci ve 56 ncı maddeleri yayımını izleyen aybaşında,
  b) 3 üncü, 6 ncı ve 60 ıncı maddeleri 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  c) 4 üncü maddesi 1/10/2010 tarihinde,
  ç) 5 inci maddesi 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
  d) 8 inci, 16 ncı ve geçici 5 inci maddeleri 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  e) 9 uncu ve 13 üncü maddeleri 1/1/2011 tarihinde,
  f) 45 inci maddesi 30/6/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  g) 57 nci maddesi 15/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  ğ) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girecek.
   
  Son düzenleme: 28 Şub 2011
Yükleniyor...