Tövbe ve İstiğfar Duası

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 4 Şub 2013 tarihinde açılan konu

 1. Tövbe Duaları  Günahlar, Allahın rızası ile kul arasında bir perdedir.Bu perdenin ortadan kalkması, kişinin yapacağıtövbeye bağlıdır. Sevgili Peygamberimiz, kulların günah işleme ve tevbe etmeleriyle ilgili şöyle buyurmuştur.

  Her insan günah işleyebilir. Günah işleyenlerin en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.

  İbn Mâce, Zühd, 30

  Tövbe etmek için yapılan duların başında Amentü duası gelir bir kul işlediği günahların affını dilemek için güanhlardan kurtulmak için tövbe istiğfar dualarını bol bol okumalıdırTövbene demek kulun işlediği bir günahtan pişmanlık duyup,bir daha işlemeyeceğine dair yüce Yaratıcıya söz vermesi ve Ondan af dilemesidir.

  Amentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en la ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resûllüllah


  Tövbe İstiğfar Duası

  Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, la yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.

  Ya Settere'l uyûb, Ya gaffare'z-zünûb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim.

  Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir.

  Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselam'dır.
   
Yükleniyor...