Tüketici Mahkemesi başvuru dilekçe örneği

'Sosyal Konular' forumunda Burcu tarafından 1 May 2014 tarihinde açılan konu

 1. Tüketicilerin aldığı ürünün teslim edildiği tarihten itibaren alınan ürünün garanti süresi içerisinde bir yılda en az 4 yada 6 defa arızalanması, tamir süresinin azami süreyi aşması, yetkili servisin düzenleyeceği raporla arızanan tamirinin mümkün olmadığının bildirilmesi gibi durumlarda alınan ürünün alındığı yerden değişimi yada para iadesi isteme hakkı vardır.
  Şayet ürünü aldığınız yer değişim yada iadeyi kabul etmez ise Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunma hakkınız vardır.
  Aldığınız ürünün fiyatı 3,000 TL yi aşıyor ise Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü bünyesindeki İl Hakem Heyeti Başkanlığına başvuruda bulunabilirsiniz.
  Başvuru sırasında durumu anlatan ve hakem heyetine hitaben yazılmış dilekçenizin, ürünün fiş yada faturasının, arıza tesbit tutanağının 2 nüsha fotokopisini hazır etmeyi unutmayın.

  İl Hakem Heyetine yazacağınız dilekçe şu şekilde hazırlanmalıdır.

  TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

  .................  Davacı (Şikayet Eden)

  Adresi : ............................................................................................

  ........................................................................................................


  Tel / Faks (varsa) : .............................. / ..............................


  Davalı (Şikayet edilen)

  Adresi : ............................................................................................


  Şikayetin

  Parasal Değeri : ................................YTL.


  Dava (Şikayet) Konusu: .............................................................................................................

  (Ayıplı mal / hizmet )


  OLAY : ……………………………………………………………………….

  (Şikayetin açıklaması) ………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………….


  Hukuki Deliller : - 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

  - Borçlar Kanunu,

  - Tanık,

  - Bilirkişi ve her türlü delil.

  Neticei Talep : Yukarıda açıklanan ayıplı ................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................hususunda karar verilmesini arz ederim.

  .... /... / 2008  Adı – Soyadı

  Eki : imza

  Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vb. belgeler.

  1- Ayıplı .............................................. malın / hizmetin yenisi ile değiştirilmesini talep ediyorum.

  2- Ayıplı .............................................. malın / hizmetin yasal faizi ile birlikte bedelinin iadesi ve alışverişin / sözleşmenin iptalini istiyorum.
   
Yükleniyor...