Türk Bayrağının Diğer Bayraklardan Farkı

'Güncel Bilgiler' forumunda Wish tarafından 27 May 2011 tarihinde açılan konu


 1. Türk Bayrağını Diğer Bayraklardan Ayıran Özellikler


  Bayraklar üzerindeki şekil, renk ve semboller; milletlerin inançlarını, düşüncelerini ve hafızalarında derin izler bırakan hatıralarını yansıtır. Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya gibi bazı Avrupa devletlerinin bayrakları üç renklidir. Bu bayraklarda üç renk kullanılması, teslis inancını sembolize etmektedir. Bunun yanı sıra Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre, Yunanistan gibi bazı devletler de bayraklarında Hristiyanlığın sembolü olan haça yer vermişlerdir. İngiliz bayrağındaki birbirine kaynaşmış üç haç şekli, İngiltere, İskoçya ve İrlandanın birleşik vaziyetine işarettir. Bayraklardaki renklerin de milletler için önemli mânâları vardır. Meselâ, Fransa; ihtilâlden sonra bayrağının renklerini belirlerken krallık zamanından beyazı, ihtilâlden kırmızıyı ve Parisin eski alâmeti olarak maviyi almış ve üç renkli Fransız bayrağını oluşturmuştur. ABDnin bayrağındaki elli yıldız, Amerikayı oluşturan eyalet sayısını ifade etmektedir. Eski SSCB bayrağında, kızıl zemin üzerindeki orak, çiftçileri; çekiç ise, işçileri sembolize eder. Japonların, üzerinde kırmızı güneş bulunan beyaz bayrakları, Japon Budizmindeki ilâh anlayışını sembolize etmektedir. İsrail bayrağındaki altı köşeli yıldız (Mühr-i Süleyman) ile, Kore bayrağındaki bir dâire içinde bulunan iç içe iki “S de bu devletler için dinî bir mânâ taşır. Kezâ, Eski Çin bayrağındaki ejderha resmi de Çindeki ananevî kültürün izlerini yansıtır. Suudi Arabistan bayrağındaki Kelime-i Tevhid ile İran bayrağındaki Allah lâfzı da, inancın bayrakta sembolize edildiğine birer örnektir.

  Bayrağımızın rengi Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! mısraında ifade edildiği gibi, şehitlerimizin kanlarını sembolize etmektedir. Al, Türk milleti için âdeta millî bir renk olmuştur. Özellikle Osmanlılar kırmızıyı hânedan rengi kabul etmişlerdir. Buna bağlı olarak padişahın yorganı, çarşafı, yastığı hep al olurdu. Padişah kızları da kırmızı gelinlik giyerlerdi. Halk arasında da al gelinlik yaygın olarak kullanılmıştır ki, Arif Nihat Asya Bayrak şiirinde bunu Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü şeklinde ifade etmiştir. Günümüzde de gelinlerin duvaklarının kırmızı oluşu, hep bu rengin millî bir karakter taşımasındandır.

  Hilâl ve yıldızın mânâsına gelince; haç nasıl Hristiyanlığın sembolü olmuşsa; hilâl de tarih boyunca İslâmın, Tevhid inancının ve Müslüman toplumlarının sembolü olagelmiştir. Haçlı seferlerinin diğer adı Hilâl-Salîb (Haç) mücadelesidir ki, Tevhid-Teslis mücadelesi mânâsındadır. (Hilâl kelimesi ile Allah lâfzı Arapçada aynı harflerden oluşmakta ve bu yüzden de ebced hesabında karşılıkları 66ya tekabül etmektedir.)
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 22 Ara 2012