Türk Bayrağının Uzunluğu

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 25 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Türk Bayrağının ebatları
  Türk bayrağının uzunluk ölçüsü

  A) Bayrağın boyu, eninin bir buçuk katıdır,

  B) Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri eksen üzerinde bulunur.

  C) Ay, iç ve dış çemberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir,

  D) Ayın dış çemberinin çapı, Bayrak eninin yarısına eşittir, merkezi, uçkurluğun iç kenarından Bayrak eninin yarısına eşit uzaklıktadır,

  E) Ayın iç çemberinin çapı, Bayrak eninin onda dördüne eşittir, merkezi, dış çember merkezinden uçum yönüne doğru Bayrak eninin 0,0625 katı uzaklıktadır,

  F) Ayın ağzı uçum yönüne bakar,

  G) Yıldız, çapı Bayrak eninin dörtte birine eşit olan ve beş eşit parçaya bölündüğü farzedilen bir çemberin bölüşme noktaları birer atlanarak meydana getirilir, yıldızın uçlarından biri, Bayrak ekseniyle ayın iki ucundan geçtiği farzedilen çizginin kesiştikleri nokta üzerindedir, bu noktaya iç çemberin ekseni kestiği nokta arasındaki uzaklık, Bayrak eninin üçte birine eşittir,

  H) Uçkurluğun genişliği, Bayrak eninin otuzda biridir.

  BAYRAĞIN EBADI

  Madde 5 - Bayrağın eni, 50 santimetre veya katlarıdır.

  Eni, 750 santimetreye kadar olan Bayrakların standartları, Tüzüğe ekli çizelgede gösterilmiştir.(Ek: 2)

  Binek taşıtlarına çekilecek Bayrağın ebadı 20x30 santimetredir.