Türk edebiyatında ilkler

'Ders notları' forumunda YAREN tarafından 19 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. edebiyatımızdaki ilkler,türk edebiyatında ilk gazeteler,türk edebiyatında ilk roman,türk edebiyatında ilk deneme

  Türk Edebiyatında İlkler

  1- Resmi İlk Türk Gazetesi Takvim-i Vakai 1831
  2- Yarı Resmi İlk Türk Gazetesi Ceride-i Havadis 1840
  3- Özel İlk Türk Gazetesi Tercüman-ı Ahval 1860 ( Şinasi ve Agah Efendi)
  4- İkinci Özel Türk Gazetesi Tasvir-i Efkar 1862( Şinasi)
  5- Yurt Dışında Çıkan İlk Türk Gazetesi Hürriyet 1868 ( Namık Kemal-Ziya Paşa)
  6- İlk Türkçe Dergi Mecmua-i Fünun 1861 ( Munif Paşa)
  7- İlk Edebi Dergi Servet-i Fünun 1891 ( 1896 da Tevfik Fikret , 1901 de H. Cahit Yalçın yönetti. Cumhuriyet döneminde Uyanış adıyla çıktı. 1944 te kapandı.)
  8- İlk Çeviri Roman Terceme-i Telamak 1862 ( Fenelom dan Yusuf Kamil Paşa çevirisi)
  9- İlk Türk Romanı Taaşşuk-ı Talat ü Fıtnat 1872 ( Şemsettin Sami)
  10 -İlk Edebi Roman Namık Kemal
  11- Batı Tekniğine Uygun İlk Roman Aşk-ı Memnu ( Halit Ziya Uşaklığil)
  12- İlk Köy Romanı Karabibik ( Nabizade Nazım) 13- İlk Psikolojik Roman Eylül ( M. Rauf )
  14- İlk Tarihi Roman Cezmi ( Namık Kemal)
  15- İlk Realist Romanlar Sergüzeşt 1889 ( Samipaşazade Sezai) Araba Sevdası 1896 ( Recaizade Mahmut Ekrem)
  16- İlk Türkçe Sözlük Divan-ı Lügat-it Türk ( Arapça/ Türkçe) Kaşgarlı Mahmut Muhakemetül Lügateyn ( Farsça/ Türkçe) Ali Şir Nevai
  17- İlk Antoloji ( Tezkire) Mecalis ün Nefais ( Ali Şir Nevai)
  18- Anadolu da Yazılan İlk Antoloji Hest Behişt ( Edirne li Sehi Bey)
  19- İlk Hikaye Letaifi Rivayet , Kıssadan Hisse ( Mithat Efendi)
  20- Batılı Anlamda İlk Hikaye Küçük Şeyler ( Sami Paşazade Sezai)
  21- İlk Tiyatro Eseri Şair Evlenmesi ( Şinasi)
  22- Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri Vatan Yahut Silistre ( Namık Kemal)
  23- İlk Makale Mukaddime ( Şinasi) Tercüman-ı Ahval in önsözü olarak.
  24- İlk Çeviri Şiir Tercüme-i Manzume ( Şinasi)
  25- İlk Folklor İncelemesi Durub-i Emsal-i Osmaniye ( Osmanlı Atasözleri) Şinasi 26- Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Şinasi
  27- Aruz Veznini İlk Kullanan Türk Şairi Yusuf Has Hacip ( Kutadgu Bilig)
  28- İlk Divan Şairi Hoca Dehhani
  29- İlk Köy Şiiri Köylü Kızların Şarkısı ( Muallim Naci)
  30- İlk Anı Magosa Anıları ( Namık Kemal)
  31- İlk Gezi Yazısı Avrupa da Bir Cevelan ( Ahmet Mithat Efendi)
  32- İlk Eleştiri Yazısı Şiir ve İnşa ( Ziya Paşa)