Türk Edebiyatının İlk Yazarı Kimdir

'Eğitim Merkezi' forumunda Yasemin tarafından 14 Mar 2013 tarihinde açılan konu

 1. Türk Edebiyatının İlk Yazarı


  Türk edebiyatı, Türk yazını veya Türk literatürü; Türk diliyle üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir.

  Edebyatımızdaki ilk yazılı eser aslında bir sözlük ve ansiklopedi içeriğine sahip olan Divan-ı Lugatit Türk'dür. Buradan yola çıkarak bilinen ilk yazarın da Kaşgarlı Mahmut olduğunu söylemek mümkün.1072-74 yılları arasında yazılan Divan-ı Lügatiti Türk, arapça türkçe bir sözlüktür. Yaklaşık olarak 638 sayfa olan eser,9000 Türkçe kelimenin oldukça ayrıntılı Arapça açıklamasını içerir.

  Karahanlılar döneminde yetişen ve ilk Türk dil bilgini olan Kaşgarlı Mahmut’un doğum tarihi, kesin olmamakla birlikte 1025 olarak bilinmektedir.

  Kaşkarlı Mahmut Türk diline büyük hizmet etmiştir. Bu iki Türk bilgini, ortaya koydukları eserlerle, Türk dil birliğinin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Kaşgarlı Mahmut, ayrıca Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla Kitâb-ı Cevâhirü’n-Nahvi Lûgati’t-Türk adlı gramer kitabını yazmıştır.

  [​IMG]