Türk Medeni Kanununun Kabul Edilmesi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Yasemin tarafından 5 Mar 2013 tarihinde açılan konu

  1. Türk Medeni Kanununun Kabul Edilmesi Hakkında Bilgi    Türk Medeni Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22 Kasım 2001'de kabul edilmiştir.Türk Medeni Kanunu, 1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren 4721 sayılı kanundur. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi'ni yürürlükten kaldırdı. Türkiye'de medeni hukuk alanına ilişkin kuralları içeren başlıca kanundur. Başlangıç hükümleri dışında, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku olmak üzere dört kitaptan ve toplam 1030 maddeden oluşur.

    Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra, Osmanlı Devleti’nde var olan çok başlı hukuk sisteminin yarattığı sorunların giderilmesi için çalışmalara başlanmıştır.Hukuk alanında yapılan inkılapların ana amacı; laik, demokratik, çoğulcu, özgürlükçü, akla, bilimsel esaslara ve en önemlisi eşitliğe dayanan bir devlet sistemi ve yaşam biçimi oluşturabilmektir.Kanunun Türk Kanunu Medenisi'nden en büyük farklarından biri dilidir.