Türk Müziği Tarihi özet

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Ezlem tarafından 26 May 2011 tarihinde açılan konu


 1. kısaca türk müziğinin tarihi

  Türk Müziği Tarihi özet
  Türk müziği, Türkler'in Orta Asya'dan beri geliştirdikleri, bugünkü özellikleri Selçuklu ve Osmanlı döneminde belirginleşen müzik. Musiki, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevrelerinde birbiriyle ilişkili, fakat karakterleri farklı iki ana dal olarak gelişmiştir. Osmanlı'nın son dönemindeki modernleşme hareketleriyle Batı etkisi görülmeye başlanmış, bu etki Cumhuriyet döneminde daha da artmıştır.

  Geleneksel Türk Müziği

  Geleneksel Türk müziği, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevresinde gelişen olmak üzere ikiye ayrılır. Geleneksel olarak Türk müziği çeşitli ortamlarda şöyle belirir:

  Şehirlerde, saray çevresinde ve konaklarda

  Kâr, beste, semai, şarkı

  Camilerde

  Ezan, dua, sela, tekbir, temcit, münacaat

  Tekkelerde

  Naat, ayin, durak, ilahi, nefes, niyaz

  Köylerde

  Türkü, bozlak, uzun hava, zeybek, oyun havası

  Sınır boylarında

  Serhat türküsü

  Kışlalarda

  Mehter müziği

  Halk müziği ve "klasik" Türk müziği arasında çok önemli bir bağ vardır. Nitekim türkülerin pek çoğunda klasik musiki makamları kullanılmıştır. Aynı şekilde, türkü, köçekçe, oyun havası, sirto, vb. halk musikisi formları klasik Türk musikisinde kullanılmıştır. İsmail Dede Efendi, Şakir Ağa, Şevki Bey gibi büyük klasik musiki bestekarlarının hemen hepsinin halk musikisi formlarını kullandıkları gözlemlenir.Türk Müziği Tarihi özet
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Ara 2012
Yükleniyor...