türkiyede hayvancılık kısaca

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 8 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. ülkemizde hayvancılık (büyükbaş ve küçük baş)


  Türkiyede Hayvancılık

  Türkiye hayvan varlığı bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. 25 milyon civarındaki koyun sayısı ve 10 milyon civarındaki sığır sayısı ve 6.5 milyon civarındaki keçi sayısı ile Türkiye dünyada önemli bir yere sahiptir. Buna karşın birim hayvan başına alınan verim az ve kişi başına düşen hayvansal ürün tüketimi yeterli düzeyde değildir.

  a) Küçükbaş Hayvancılık
  Türkiyede küçükbaş hayvancılık oldukça yaygındır. Bunun temel nedeni Türkiyenin yerşekilleri ve iklim şartlarının küçükbaş hayvancılığı zorunlu kılmasıdır. Türkiyenin çok geniş bir bölümünde yaz kuraklığı yaşanır. Bu yüzden yaz mevsiminde çayır ve ot örtüsü canlılığını kaybeder ve cılızlasın Gür otlaklar isteyen büyükbaş hayvanlar için bu durum elverişli değildir. Bu yüzden bozkırların geniş yer kapladığı yöreler, küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu alanlardır.

  Küçükbaş hayvanlar içinde en fazla yetiştirileni koyundur. Türkiyede 25 milyon civarında koyun beslenmektedir. Başta İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere iç Batı Anadolu, Karadenizin iç yöreleri, Güney Marmara Bölümü ve Trakyanın iç kesimleri koyun yetiştiriciliğinin yoğun olduğu yerlerdir. Avustralya, Çin, Yeni Zelanda, Türkiye ve ingiltere en fazla koyun yetiştiren ülkelerdir.

  Koyun yetiştiriciliğinde Türkiyenin iki önemli sorunu vardır:
  1. Kar örtüsünün iç bölgelerde uzun süre yerde kalması ve bu süre boyunca koyunların ağıllarda hazır yemlerle beslenmesidir. Bu durum maliyeti yükseltir, kazancı azaltır.
  2. Koyun ırklarının et ve süt verimleri düşüktür.

  Başlıca koyun ırkları
  Marmara ve Egede kıvırcık, İç ve Doğu Anadoluda morkaraman, İç Batı Anadoluda dağlıçtır.
  Küçükbaş hayvancılıkta diğer bir faaliyet de keçi yetiştiriciliğidir. Yurdumuzun hemen her bölgesinde keçi yetiştirilir. Ama en yoğun keçi besleme bölgeleri dağlık ve engebeli bölgelerdir. Toros Dağları ve Ege Bölgesinin dağlık kesimlerinde çok sayıda keçi beslenir.

  Yurdumuzda başlıca iki keçi türü yetiştirilmektedir.

  1. Kıl Keçisi
  Eti, sütü ve kılı için yetiştirilir. Kılı, kıl çadır yapımı ve bazı dokumalarda kullanılır. Son yıllarda sayıları azalmıştır.

  2. Tiftik Keçisi
  Dünyada ilk kez Ankarada kültür altına alınıp yetiştirildiği için Ankara keçisi de denir. Tiftik denilen yünleri için yetiştirilir.

  b) Büyükbaş Hayvancılık
  Manda, sığır gibi hayvanlar büyükbaş hayvanlardır. Nemli bölgelerde, uzun boylu ot topluluklarının bulunduğu alanlarda daha fazla yetiştirilir. Büyükbaş hayvanlar içinde en bür yük payı sığırlar oluşturur. Yurdumuzda her yıl süt ve et üretiminin büyük bir bölümü sığırlardan elde edilir. Sığır yetiştiriciliğindeki en büyük sorun, ıslah edilmiş ırkların toplam sayı içindeki payının az oluşudur. Türkiyede sığır yetiştiriciliği Erzurum – Kars Bölümünde ve Doğu Karadenizde oldukça fazladır. Son yıllarda Ege ve Marmara bölgelerinde de yaygınlaşmıştır. Ülkemizde 10 milyon sığır, 120 bin kadar manda vardır. Dünyada sığır yetiştiren ülkelerin başında ABD, Rusya, Arjantin, Avustralya ve İngiltere gelir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 26 Tem 2014
Yükleniyor...