Türklerin Anadoluya Gelişi

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 24 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Türklerin Anadoluya Gelişinin Nedenleri


  Türklerin Anadoluya Neden Gelmişlerdir

  Türklerin Anadolu'ya gelişi denilince, ilk akla gelen, hep Malazgirt Savaşı'dır.Oysa bu büyük zafer, Türklerin Anadolu'yu fethiyle ilgili diğer olayları, önemli ayrıntıları unutturmaktadır.

  Orta Asya'dan bazı Türk boylarının 8. yüzyılda Anadolu'ya gelmesiyle başlayan Türk akımı, MS 1100 yıllarında Selçuklu Türklerinin büyük çaplı hareketiyle sonuçlanmıştır. Anadolu'ya yerleşen Türklerin Bizanslılarla mücadelesi sonucunda ve Haçlı seferleri sırasında Akhisar sürekli el değiştirmiştir.

  1200'lerde Bizans İznik bölgesine çekilerek, başkentleri Constantinopolis'i (İstanbul) Venediklilere bırakmışlardır. Akhisar bu dönemde yeni Bizans devletinin sınırında bulunmaktaydı. Aynı zamanda, Anadolu Türkleri, Doğudan gelen Moğol saldırılarıyla epey yıpranmışlardı. Bizanslılar başkentlerini MS 1300'lerde geri kazanmalarına rağmen eskisi kadar güçlü olamamışlardı. Moğol saldırılarının sona ermesiyle Anadolu Türkleri Bizans Devletine saldırmaya başladı. 1300'lü yılların başlarında Türkler tüm Batı Anadoluyu ellerine geçirmişlerdi. Akhisar da MS 1307'de Türk egemenliğine girmiştir.

  Akhisar'daki Türk egemenliği 4 dönemde incelenebilir: Selçuklu, Saruhanoğlu Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet (modern) dönem. Bu dönemlerin tümüne birden "Türk Devri" adını veriyoruz. Son iki dönem diğerlerine göre çok daha önemli görünmektedir.

  Türkler neden Orta Asya'dan ayrıldılar

  Türkler Niçin Anadolu'ya geldiler
  Büyük Selçuklu devleti kurulmadan önce Oğuzlardan kopan bir kısım boylar Azerbaycan, Güneydoğu Anadolu ve Irak'a gitmişlerdi. Göktaş, Buka, Mansur ve Anasıoğlu idaresi altındaki Türkmenler, Cizre ve Diyarbakır havalisiyle Musul'u ele geçirmişlerse de, uzun süre buralarda hakim olamayıp Azerbaycan'a geri dönmek zorunda kalmışlardır. Kendilerine yurt, hayvanlarına da otlak arayan Türkmen kitleleri, Büyük Selçuklu topraklarına gelmeye devam ediyordu. Selçuklular bunları kargaşa çıkarmalarını ve otlak sıkıntısına meydan vermelerini önlemek için Anadolu'ya yönelttiler.

  Anadolu'ya ne kadar Türk geldi

  Yüzyılın ortalarından itibaren Türkler Anadolu'da yerleşmeye başladılar. Asıl yerleşme ise Malazgirt Savaşı ile oldu. Malazgirt'ten sonra Anadolu ile Türkistan arasında bir 'göç kanalı' oluştu. Türkmenler, kümeler halinde gelmeye başladılar. Ancak ne kadar Türk'ün geldiğini tam olarak bilemiyoruz. Claude Cahen, ilk başta gelenlerin çok büyük miktarda olamayacağını belirtir. Anadolu'ya Türkmenlerin gelişi bir anda olmamış, birkaç yüzyıl sürmüştür. En önemli göç dalgalarından birisi XIII. yüzyılda Türkistan'ın Moğol istilasına uğramasından sonra gerçekleşmiştir. Türkmenler, Anadolu'ya her zaman doğrudan gelmemişlerdir. Bir kısmı Azerbaycan, Irak ve Suriye'ye gitmiş, bir müddet oralarda kaldıktan sonra Anadolu'ya geçmişlerdir.
   
Yükleniyor...