Viyana Kongresi Nedir

'Ders notları' forumunda Büsra tarafından 20 Şub 2010 tarihinde açılan konu

 1. Viyana Kongresi Nedir

  Fransız Ihtilali'nin yıldızı parlayan generali Napolyon Bonapart, İmparator olduktan sonra bütün Avrupa'yı hakimiyeti altına almak için harekete geçti. Bu gelişme, Fransa ile diğer Avrupa devletleri arasında 1804-1815 yılları arasında "Napolyon Savaşları" veya "Koalisyon Savaşları" olarak anılan savaşlara neden oldu. Napolyon'un 1815 yılında "Waterıo Savaşı"nda İngilizlere yenilmesiyle savaşlar sona erdi.

  Viyana Kongresi'nin toplanma nedenleri
  Napolyon Savaşları ile bozulan Avrupa'daki sınırları ve siyasal dengeyi yeniden düzenlemek, Fransız Ihtilali'nin yaymış olduğu düşünce akımlarına karşı mutlak krallıkları korumak 'için alınacak önlemleri belirlemektir.

  Viyana Konferansı'na katılan devletler
  Avusturya, Ingiltere, Prusya ve Rusya'nın öncülüğündeki konferansa Avusturya Başbakanı Meternich başkanlık etti. Konferans kararlarına, yeniden monarşiye dönen Fransa'da katılmıştır. Osmanlı Devleti, Fransa'nın Mısır'ı işgali sırasında (1798) Koalisyon devletleri ile işbirliği yaptığı için Konferansa çağrılmıştı. Ancak, Osmanlılar 1812 Bükreş Antlaşması'nda Sırplara verilen ayrıcalıkların arttırılmasının isteneceğinden çekinerek toplantıya katılmadı.

  Viyana Kongresi'nin bazı kararlar
  * İmparatorluklar kutsaldır.
  * Milliyetçilik hareketleri desteklenmemelidir.
  * Her türlü demokrasi hareketi engellenmelidir.
  * Hiçbir Avrupa devleti diğerinin aleyhine olan bir hareketin içinde yer almamalıdır.
  * Konferansa katılan devletlerden biri, diğerlerine haber vermeden yeni kararlar almamalıdır.
  *Viyana Kongresi'nde Avrupalı devletlerin sınırları yeniden belirlenirken, milliyet, din ve dil farklılıkları dikkate alınmadığı için Avrupa'da kalıcı barış ve huzur sağlanamadı.
  Viyana Kongresi'nden sonra Avrupa'da başlayan döneme "Restorasyon Dönemi" (yeniden yapılanma) denir. Viyana Kongresi kararlarına Avusturya Başbakanı Meternich öncülük ettiği için Restorasyon dönemi politikaları "Metemich Sistemi" olarak adlandırılmıştır. Avusturya'nın karşı çıkmasına rağmen; Fransa, İngiltere ve Rusya, Mora'daki, Yunan Ayaklanması'na destek amacıyla donanma gönderince Meternich sistemi çökmüş ve Restorasyon dönemi kapanmıştır.
  NOT: Avrupalı Devletler (İngiıtere, Rusya, Fransa) Yunanistan'a bağımsızlık verilmesi için 1827'de Navarin Limanı'nda Osmanlı donanmasını yakarak, Viyana Kongresi kararlarını hiçe saymışlardır.
   
Yükleniyor...