Vücutta Çıkan Kabarcıklar

'Sağlık Rehberi' forumunda By RiZeLi tarafından 17 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. Vücutta Çıkan Kabarcıklar
  Vücutta Kabarcıklar
  Vücutta Çeşitli Kabarcıklar

  Eritem üzerinde, içi duru bir sıvıyla dolu küçük saydam kabarcıkların meydana geldiği görülebilir. Kabarcıklı eritemlerin bir türüne egzamada rastlanır. Eğer egzamaya daha önce alerji konusunda sözedilen tahriş nedenleri yolaçmışsa, eritemler daha belirgindir. Bu durumda, kabarcıklar çok küçüktür. Kabarcıklar daha büyük olursa, uçuk, zona ya da suçiçeği gibi bulaşıcı hastalıklar söz ko*nusudur. Bu hastalıklara aynı familya*dan virüsler yolaçar. Yaşlı kişilerde, kabarcıklar sağlıklı deri üzerinde oluşur ve iz bırakırlarsa, nede*ni bilinmeyen ve son derece tehlikeli bir hastalık olan pamfigüsten kuşkulanılır. Genç bir kişide, daha önceden var olan kırmızı bir leke üzerinde beliren kabar*cıklar ağrılı bir deri yangısı olan Düring Brocg hastalığını belirlerler. Doğumu izleyen ilk günlerde, bebeğin ellerinde ve ayak tabanlarında çıkan ka*barcıklar frengi kökenli pamfigüsü belir*tirler.
  Papüller:Bunlar deride meydana gelen küçük, kenarları belirgin sertçe kabartılardır. İçlerinde sıvı yoktlır ve kısa sürede iz bı*rakmaksızın kaybolurlar. En yaygın olan lan siğillerdir.
  Geniş plaklar oluşturan ve çoğu zaman kaşıntılara yolaçan pembe, kuru, parlak yüzeyi çizgili papüller bir tür deri hasta*lığı olan liken belirtisidir. Avuç içlerin*de ve alında görülen sızıntılı papüller frenginin tipik belirtileridir. Tüberkülitler, adlarından da anlaşılaca*ğı gibi, tüberküloz yani verem kökenli papüllerdir. Besnier Boeck hastalığında da, yüzde ve kollarda, sarkoyit adı veri*len, saçma iriliğinde, veya daha büyük taneler halinde koyu renkli şişlikler gö*rülür. Papüller ödemli ve pembe renkliy seler ve kaşıntı yapıyorlarsa, alerji kö*kenli ve kısa sürede kendiliğinden kaybolabilen bir kurdeşen söz konusudur.


  Püstüller: Bunlar içinde irin bulunan sivilceler ya da kabarcıklardır. Streptokok ya da stafilokokların yolaçtığı impetigo ve çıban*lar püstüllerin en tipik ve yaygın biçimi*dir. Benzer irinli hastalıklar veya piyodermitler (bir tür deri yangılanması) meydana geldiğinde ve özellikle yine*lendiğinde, şeker hastalığından kuşku*lanmak gerekir. Püstüller yüzde sakal bölgesinde oluşurlarsa, bu durum sikozis adını alır.
  Burun kızarması
  Bu tipik biçimiyle burunda görülen eritroz (kızarma) yüzü ve kulakları da etkiler. Özellikle yemeklerden sonra mey*dana gelen bu kızarma kılcal damarların genişlemesine yolaçar. Bu genişleme kalıcı olduğundan kızarıklık sürekli bir hal alır. Bu durum çoğu zaman kıl kese*ciği yangısıyla karıştırılır. Böylece, yan*lış değerlendirilen kızarıklık, daha sonra burnun irileşmesine neden olur. Ani bir ısınmayla ağrımaya başlayan morumsu bir burun, soğuğun yolaçtığı bir deri bozukluğunu belirtir. Eritemli deri vereminde de, burnun dip kısımla*rını kızarıklıklar kaplar, yanaklar çöker, yüzde böylece önemli biçim değişiklik*leri meydana gelir.
  Renk değişiklikleri:Melanodermi olarak da adlandırılan renk değişikliği yaygınlaşırsa, böbreküs*tü bezleri yetmezliği ya da Addison has*talığı, demir metabolizması bozukluğun*dan ileri gelen bronz renkli siroz, hatta uzun süreli bir kimyasal zehirlenme dü*şünülmelidir. Deri hastalığı yerel ise, yazın sık görülen basit kırmızı lekeler*den başka bir şey değildir. Ancak varisli bacaklarda koyu renkli bir deri yangısı da söz konusu olabilir. Renk değişikliği Beyaz bölgelerle kesintiye uğrayıp dal*galı bir görünüm,aldığı zaman lökomelanodermiden sözedilir. Buna güneş yanığı gibi bazı deri bozuklukları yolaça-bilir. Ancak bu durum çoğu kez nedeni bilinmeyen bir hastalıktan ileri gelir. Bu hastalık vücutta beyaz lekeler meydana getirerek kendini gösterir.

  A) Bu kesit, boynuzsu tabaka altında oluşmuş, içi kan sıvısı dolu bir kabarcığı göstermektedir.

  B) Bir kabarcıktan ya da bir püstülden farklı ola*rak, papül katı bir kabarıklıkla belirlenir. Papül bir topluiğne başı ya da bir mercimek büyüklü*ğünde olabilir.

  C) Boynuzsu tabaka altında oluşan ve irin topla*yan bir püstül.


  ALıntıdır.​
   
Yükleniyor...